Samarbetspartners

logo_start

Medlefors Folkhögskola är en stimulerande folkhögskola med utbildningar för vuxna. Vår ambition är att våra kursdeltagare ska trivas och få lära sig många nya saker. Studierna  ska leda till personlig utveckling och stärkt självkänsla.
Vi värnar om närvaro och delaktighet och vill vara en plats där vuxna får växa – tillsammans

 

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi
erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och
kulturarrangemang. Varje år deltar 750 000
personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet
och över två miljoner tar del av musik- och
teaterverksamheten.
Vi vill ge människor chansen att förverkliga
sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och
bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor.
Vi vill ge mest till dem som har fått minst