Om IQ

 

 

 

 

 

 

 

Ägarbild:
IQ individuell kompetensutveckling i Skellefteå AB ägs av ABF

Bildat:
1992-06-10

Ändamål:
Bolaget skall sälja och administrera uppdragsutbildning, bokförings- och administrationstjänster samt idka härmed förenliga verksamheter

 

Styrelsen:
Anders Svedjevik ordförande
Robert Ingberg ledamot
Kristina Landström ledamot
Ledningsgrupp:
Anders Svedjevik
Avtal:
Vi har kollektivavtal med Unionen