Om IQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägarbild:
IQ individuell kompetensutveckling i Skellefteå AB ägs av ABF

Bildat:
1992-06-10

Ändamål:
Bolaget skall sälja och administrera uppdragsutbildning, bok- förings- och administrationstjänster, småeventproduktioner, företagsevent, privata event, turnéer, konferenser samt idka därmed förenliga verksamheter.

 

Styrelsen:
Anders Svedjevik ordförande
Robert Ingberg ledamot
Anna-Karin Stenlund ledamot
Ledningsgrupp:
Anders Svedjevik
Avtal:
Vi har kollektivavtal med Unionen