ABF bolag

IQ är en del av nätverket ABF-bolag i samverkan. Vi som ingår i nätverket arbetar med liknande frågor, och vi arbetar tillsammans för att dela erfarenheter och stärka kvaliteten på vårt arbete. Vi planerar gemensam personalutveckling och hjälper varandra att bedriva framgångsrikt omställningsarbete i hela landet.