Distansutbildningar

Vad är Moodle?
Moodle är en kursplattform, dvs. ett mjukvarupaket avsett för att hjälpa undervisningspersonal skapa högklassigt kursmaterial på nätet. Namnet Moodle kommer från Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment. Det långa namnet låter lite krångligt och används främst av teoretiker inom programmering och pedagogik.

 

Kontakta Anders Svedjevik för ett samtal!

Anders 0910- 78 66 52/070 – 667 85 76

 

Hämta first class klienten