ValiAnte

ValiAnte-Logo-NEG mini

I Samarbete med Medlefors folkhögskola och ABF kan vi erbjuda ValiAnte processer.

Vad är validering och ValiAnte?

Valiante- valideringen tar sin utgångspunkt i dig och dina erfarenheter.
Det som skiljer sig från annan validering är att man här validerar din livskunskap, när annars det vanligaste är att man validerar mot en betyg eller kursplan. Vi utgår från dina erfarenheter och den kunskap du har genom jobb, fritidsintressen, utbildningar, resor, engagemang i föreningsliv, vara förälder, m.m. Helt enkelt det som inte finns i dina betyg från det formella skolsystemet eller i dina arbetsgivarintyg du fått via anställningar men som är viktigt för att beskrivningen av dig ska bli fullständig.  Man kan säga att det är kompetens du själv inte tänker på som kompetens, utan ”bara sådant du kan”.

Hur gör man?
Du kommer få en bra guidning i hur du finner igen och dokumenterar allt du kan och vet och har lärt dig i livet. Kursen är en kombinerad folkhögskolekurs/studiecirkel.
Valideringen genomförs i processform både i grupp och via enskilt arbete. Det man jobbar med är beskrivningar av anställningar, utbildningar, fritidsintressen, föreningsarbete, resor  ev. förtroendeuppdrag. Till hjälp använder vi oss av det webbaserade ValiAnte verktyget, där du sparar dina dokument och beskrivningar. Resultatet blir en beskrivning av dina mjuka kunskaper i löpande text. Och vi kan lova att den största vinsten du har av detta är att du växer som människa när du upptäcker dig själv och allt du kan!

Vad blir resultatet
Resultatet är ditt eget Kompetensbevis där allt finns samlat i en beskrivande text.
Kompetensbeviset beskriver dig under sju rubriker, eller ”kompetensområden”. Dessa kallas generella kompetenser och är baserade på forskning.

Dessa områden är:

  • Demokratisk kompetens
  • Social kompetens
  • Interkulturell kompetens
  • Kulturell kompetens
  • Lärande kompetens
  • Kommunikativ kompetens
  • Organisatorisk och ledningskompetens

 

Dessutom kan kompetensbeviset innehålla specifika kompetenser, dvs. kunskap du har via dina speciella intressen eller livsstil, exempelvis att du är fiskare, miljöaktivist, biodlare, eller vegan.

Så här kan en beskrivning av Social kompetens se ut:

…”Jag har god kunskap om hur grupper fungerar och utvecklas, och också om ledarskapets betydelse för hur grupper formerar sig…” till den egna texten finns bevis på att du har denna kunskap genom det jobb du gjort för att plocka fram texten. Ibland kan en diskussion med handledaren vara underlag, ibland finns ett dokument som styrker det du beskriver.

När kan jag använda mitt kompetensbevis?
För de flesta av oss är Kompetensbeviset ett dokument som framför allt stärker självkänslan. Det visar på ett mycket konkret sätt resultatet av all kompetens jag erhållit genom livet. Man kan använda beviset vid tillfällen då det är bra att kunna beskriva sig själv på ett tydligt sätt i ex. ett CV då man söker jobb, eller som en personlig beskrivning om jag söker utbildning

 

 

Vilka kurser/cirklar går för att få ett kompetensbevis?
Vägen till ett färdigt kompetensbevis kan se lite olika ut. Man får räkna med att lägga ner en del tid då man går igenom sitt livs erfarenheter. Om du är osäker på om du vill göra en hel validering direkt kan du starta med studiecirkeln ”ValiAnte mina meriter”. Eller så går du direkt in på antigen ValiAnte livsresan, som passar för alla, eller ValiAnte förtroendevald, som är en specifik gren av ValiAnte för dig som haft eller har förtroendeuppdrag i föreningslivet, offentligheten.

 

ValiAnte -mina meriter

Målgrupp: Alla

 Längd: ca 4×3 tim + eget arbete

 Mål: Meritförteckning och lust att validera

 I studiecirkeln får du synliggöra och samla de meriter du har skaffat dig under livet.   Du skapar ett underlag för att senare göra en hel validering där du får ett kompetensbevis.

 Framförallt upptäcker du allt du kan, allt du gör och allt du gjort! Det kommer att  stärka dig då du kommer att upptäcka dig själv på ett konkret sätt.

 När du deltagit i studiecirkeln ValiAnte mina meriter och vill gå vidare har du ett bra underlag för att snabbare få ditt kompetensbevis i ValiAnte Livsresan eller ValiAnte Förtroendevald. 

ValiAnte -livsresan

Målgrupp: Alla

 Längd: ca 70 tim

 Mål: Kompetensbevis

 I kursen/cirkeln ValiAnte Livsresan synliggör du och blir medveten om dina kunskaper och kompetenser.  

Du får också: – underlag för validering i det formella systemet. – tillträde till utbildningar. – förkorta tiden i utbildningar. – underlag för din egen utveckling – kompetensbevis att använda när du söker jobb – en bra självkänsla då du konkret kan se dina kompetenser .

Läs mer på www.valiante.se